loader image

Como

 • App
 • Bim

  Aplicacións informáticas deseñadas especificamente para cada necesidade

  Deseñamos e creamos aplicacións que nos fan máis fácil o noso traballo, sistemas de apoio aos nosos servizos de enxeñería.

  Labs
 • App

  Como cho explicamos?... Labs é o noso laboratorio creativo de innovación

  En labs todo ten cabida: informática, robótica, electrónica, internet das cousas, intelixencia artificial, etc.

  17020
 • Labs

  (A norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004)

  Dende maio do 2020 estamos acreditados baixo a norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004 en materia de auguas residuais, o que significa que podemos declarar que un vertido de augua residual e conforme ou non conforme a una lexislación (estatal, autonómica, local) ou a un documento específico coma unha Autorización Ambiental Integrada.

0 %
ADAPTADOS

Cada proxecto e único. Dedicamos un gran esforzo para comprendelas necesidades dos nosos clientes. Siempre é tempo ben invertido.

Que

Proxectos realizados

Unha das premisas de partida en todos os proxectos é alcanzar o máximo grao de coñecemento sobre as motivacións dos nosos clientes, as súas necesidades e as circunstancias que rodean o encargo. Cremos que cada minuto dedicado a este labor está ben empregado e actúa como multiplicador da calidade e a satisfacción do resultado final.

Posta en marcha ETAP Costa de Marfil

Un cliente español solicitounos dirixir a posta en marcha dunha ETAP cuxa obra estaba a finalizar na...

Dimensionamento PTAR Colon Beach

Dimensionamiento da Planta de Tratamento de Augas Residuais de Colon Beach (Panamá).

Proyecto PTAP Chiriquí Grande (Panamá)

Supuxo para CUARTAZONA un reto traballar por primeira vez no continente americano. A través de empresas...

Estudo de Riscos Ambientais no Vertedoiro de Areosa (Cerceda)

Para a Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA) realizamos un análise de riscos do maior vertedoiro...

Documentacións Técnicas para concursos públicos

Elaboración de documentacións técnicas para concursos de obra, dende documentacións ata proxectos de...

Seguemento Ambiental de obras

Con persoal especializado e recursos materiais específicos para a realización de medicións acústicas,...

Autorizacións Ambientales Integradas

Proxectos de Autorización ambiental integrada e estudos de cumprimento e adaptación aos novos documentos...

Explotación EDAR

Realizamos traballos directos de Xefe de Planta de maneira permanente e puntualmente para cubrir períodos...

Prox. de licitación EDAR Rianxo

A Fase I da nova EDAR de Rianxo tiña que se levar a cabo sen desmantelar a EDAR antiga. A parcela é moi...

Plans de Seca

En 2019 a administración autonómica outorga a 20 concellos galegos unha subvención para a realización...

  Sisbagal

  Augas de Galicia encargou a CUARTAZONA a elaboración dun inventario de infraestruturas de saneamento...

  Prox. Licitación do Emisario de Placeres (Pontevedra)

  O reto: curto prazo, custes axustados e necesidade de resolver unha solución construtiva moi singular....

  Proxecto ETAP Soto del Real

  O punto de partida era un proxecto de reforma e ampliación da ETAP de Soto del Real cunha capacidade...

  AT. Inspección de Redes de Saneamento

  Dende 2018 CUARTAZONA participa no servizo de Asistencia Técnica no asesoramento á entidades locais na...

  Estudo de optimización do rendemento da EDAR de SOGAMA (Cerceda)

  Análise do funcionamento e estudo de optimización do proceso na EDAR do CMC de SOGAMA (Cerceda). Foi...

  Quen

  O equipo de Cuartazona

  Afrontamos con decisión un reto pendente: retornar o valor do coñecemento en obra e explotación aos servizos da enxeñería.

  Existe unha enorme diferenza na redacción de proxectos se dentro do equipo redactor fórmano profesionais con experiencia en obra e explotación. Un valor engadido que moi poucos poden ofrecer.

  Contacta
  con nos

  Localización
  Quiroga Palacios 54, Baixo 15703 – Santiago de Compostela
  horario

  Lu – Ve 09:00 – 17:00

  Scroll Up