loader image

Como

 • App
 • Bim

  Aplicacións informáticas deseñadas especificamente para cada necesidade

  Deseñamos e creamos aplicacións que nos fan máis fácil o noso traballo, sistemas de apoio aos nosos servizos de enxeñaría.

  Labs
 • App

  Como cho explicamos?... Labs é o noso laboratorio creativo de innovación

  En labs todo ten cabida: informática, robótica, electrónica, internet das cousas, intelixencia artificial, etc.

  17020
 • Labs

  (A norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012)

  Dende maio do 2020 estamos acreditados baixo a norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012 en materia de augas residuais, o que significa que podemos declarar que un vertido de auga residual é conforme ou non conforme a una lexislación (estatal, autonómica ou local) ou a un documento específico, coma unha Autorización Ambiental Integrada.

Scroll Up