loader image

Manuel Barcala

Este é o camiño

Enxeñeiro Químico Industrial da UVigo desde 2018, con experiencia en prácticas nunha industria química, con Máster en Enxeñaría Química e Bioprocesos desde 2020, colaborando durante 3 meses nun grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela. Desde maio de 2020 traballo, multidisciplinariamente, en CUARTAZONA no desenvolvemento de plans de seca municipais e outros documentos relacionados co ciclo da auga, así como na xestión de recursos hídricos, participando ao mesmo tempo en estudos de alternativas para proxectos de saneamento e depuración.

Scroll Up