loader image

Que

Proxectos realizados

Unha das premisas de partida en todos os proxectos é alcanzar o máximo grao de coñecemento sobre as motivacións dos nosos clientes, as súas necesidades e as circunstancias que rodean o encargo. Cremos que cada minuto dedicado a este labor está ben empregado e actúa como multiplicador da calidade e a satisfacción do resultado final.

Doc. técnica para a licitación da EDAR de Sinova (Soria)

A petición dunha construtora galega, realizouse a documentación técnica correspondente á licitación do...

Doc. Técnica para a licitación da EDAR do Oeste de Tenerife

A petición dunha construtora galega, realizouse a documentación técnica correspondente á licitación da...

Posta en marcha ETAP Costa de Marfil

Un cliente español solicitounos dirixir a posta en marcha dunha ETAP cuxa obra estaba a finalizar na...

Dimensionamento PTAR Colon Beach

A solicitude dun cliente panameño, realizouse o desenvolvemento da alternativa seleccionada para a nova...

Proxecto PTAP Chiriquí Grande (Panamá)

Supuxo para CUARTAZONA un reto traballar por primeira vez no continente americano. A través de empresas...

Estudo de Riscos Ambientais no Vertedoiro de Areosa (Cerceda)

Para a Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA) realizamos unha análise de riscos do maior vertedoiro...

Documentacións Técnicas para concursos públicos

Elaboración de documentacións técnicas para concursos de obra, dende documentacións ata proxectos de...

Seguimento Ambiental de Obras

Con persoal especializado e recursos materiais específicos para a realización de medicións acústicas,...

Autorizacións Ambientales Integradas

Proxectos de Autorización ambiental integrada e estudos de cumprimento e adaptación aos novos documentos...

Explotación EDAR

Realizamos traballos directos de Xefe de Planta de maneira permanente e puntualmente para cubrir períodos...

Proxecto de licitación EDAR Rianxo

A Fase I da nova EDAR de Rianxo tiña que se levar a cabo sen desmantelar a EDAR antiga. A parcela é moi...

Plans de Seca

En 2019 a administración autonómica outorga a 20 concellos galegos unha subvención para a realización...

SISBAGAL

Augas de Galicia encargou a CUARTAZONA a elaboración dun inventario de infraestruturas de saneamento...

Prox. Licitación do Emisario de Placeres (Pontevedra)

O reto: curto prazo, custes axustados e necesidade de resolver unha solución construtiva moi singular....

Proxecto ETAP Soto del Real

O punto de partida era un proxecto de reforma e ampliación da ETAP de Soto del Real cunha capacidade...

AT. Inspección de Redes de Saneamento

Dende 2018 CUARTAZONA participa no servizo de Asistencia Técnica no asesoramento á entidades locais na...

Estudo de optimización do rendemento da EDAR de SOGAMA (Cerceda)

Análise do funcionamento e estudo de optimización do proceso na EDAR do CMC de SOGAMA (Cerceda). Realizouse...

Scroll Up