loader image
09
09

PROXECTO

Seguimento Ambiental de Obras

Con persoal especializado e recursos materiais específicos para a realización de medicións acústicas, toma de mostras e medicións de parámetros in situ, realizamos seguimentos ambientais de obras complexas, en contornas de alto valor ambiental e paisaxístico.

Comparte este proxecto
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll Up