loader image

17020

Dende maio do 2020 estamos acreditados baixo a norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012 en materia de augas residuais, o que significa que podemos declarar que un vertido de auga residual é conforme ou non conforme a una lexislación (estatal, autonómica ou local) ou a un documento específico, coma unha Autorización Ambiental Integrada.

(A norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012)

Dende maio do 2020 estamos acreditados baixo a norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012 en materia de augas residuais, o que significa que podemos declarar que un vertido de auga res ou local) ou a un documento específico, coma unha Autorización Ambiental Integrada.

Do mesmo xeito que nos esforzamos para que os nosos proxectos, estudos, informes e asistencias que realizamos sexan perfectos para ti, agora tamén facemos inspeccións acreditadas. Cando vexas este selo nos nosos informes, saberás que contan co respaldo dunha norma internacional e da Entidade Nacional de Acreditación (ENAC).

Non o decimos nós, dío a ENAC!

Scroll Up