loader image

17020

Dende maio do 2020 estamos acreditados baixo a norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004 en materia de auguas residuais, o que significa que podemos declarar que un vertido de augua residual e conforme ou non conforme a una lexislación (estatal, autonómica, local) ou a un documento específico coma unha Autorización Ambiental Integrada.

15.03

Estudo de optimización do rendemento da EDAR de SOGAMA (Cerceda)

(A norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004)

Dende maio do 2020 estamos acreditados baixo a norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004 en materia de auguas residuais, o que significa que podemos declarar que un vertido de augua residual e conforme ou non conforme a una lexislación (estatal, autonómica, local) ou a un documento específico coma unha Autorización Ambiental Integrada.

Do mesmo modo que nos esforzamos para que os nosos proxectos, estudos, informes e asistenzas que realizamos sexan perfectos para ti, agora tamén facemos inspeccions acreditadas. Cuando vexas este selo nos nosos informes saberás que contan co respaldo dunha norma internacional e da Entidade Nacional de Acreditación (ENAC)

Non o decimos nós, o di ENAC!

Scroll Up