loader image

Óscar Alonso

"Non é verdade que a xente pare de perseguir os seus soños porque sexan maiores, fanse maiores porque deixan de perseguir os seus soños"- G.Márquez.

Enxeñeiro industrial con 5 anos de experiencia en proxectos ambientais de diferente índole, especialmente no referente ao tratamento e depuración das augas. Actualmente compoñente do equipo de asistencia técnica aos municipios galegos para a explotación das súas EDAR realizada dende o ente público Augas de Galicia. Tiven a oportunidade de participar en proxectos inovadores neste campo, ao lado dun equipo con dilatada experiencia, procurándome unha aprendizaxe continua.

Scroll Up