loader image
EDAR Sinova - Render general 2
EDAR Sinova - Render general
EDAR Sinova - Render 3
EDAR Sinova - Render 2
EDAR Sinova - Render 4
EDAR Sinova - Pretratamiento
EDAR Sinova - Edif
EDAR Sinova - PrimarioTormentas_Reactivos
EDAR Sinova - LíneaFangos
EDAR Sinova - Pretratamiento_Vigas
EDAR Sinova - Pretratamiento Sección
EDAR Sinova - SBR

PROXECTO

Doc. técnica para a licitación da EDAR de Sinova (Soria)

A petición dunha construtora galega, realizouse a documentación técnica correspondente á licitación do Proxecto construtivo, execución das obras e posta en marcha da EDAR de Sinova (Soria).

Nesta documentación, ademais dos habituais apartados descritivos relacionados coa planificación dos traballos, a concepción xeral da obra ou os procedementos construtivos, redactáronse outros máis específicos , tales como: Revisión de procesos e cálculos hidráulicos, Análise e proposta dos equipos electromecánicosProposta de melloras, Planificación do deseño da automatización e control da EDAR, Plan de posta en marcha ou a Análise de riscos na execución da obra.

Co fin de aportarlle un valor engadido á documentación, empregouse a metodoloxía BIM: desenvolveuse un modelo construtivo que permitiu reproducir virtualmente a execución da obra e identificar as interferencias ou discrepancias do proxecto. Isto facilitou de xeito notable a detección de melloras, a planificación das medidas correctoras necesarias para afrontar os riscos analizados durante a execución das obras e mesmo a revisión de cálculos hidráulicos, especialmente na análise da liña piezométrica.

Comparte este proxecto
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll Up