CRECEMENTO

& SUSTENTABILIDADE

Asesoramoste sobre as túas obrigas en materia ambiental e axudamosche a darlle cumprimento.

O crecemento trae consigo novos retos, novas formas de plantexarse as cousas e novas formas de facer. Quizáis necesites contar con especialistas que che axuden… nós podemos facelo!

 – Autorización Ambiental Integrada (AAI)

 – Informes de Sustentabilidade Ambiental (AAE)

 – Estudios de Impacto Ambiental

 – Diagnóstico Ambiental de Focos de Emisión

 – etc.

 

CON UNHA METODOLOXÍA PROPIA

Chegou o momento de facer cosas diferentes de maneiras diferentes !

Un dos aspectos mellor valorados polos nosos clientes é a nosa metodoloía de traballo, basada en tres pilares fundamentais:

 1.- Deseño dun PLAN DE TRABALLO con PRAZOS REAIS: A nosa política de comunicacion é clara e directa. Os clientes coñecen de primieira man, e antes de comezar, os prazos de execución e tramitación dos traballos ata alcadar o obxectivo. Ás veces non gusta, pero sempre se nos agradece!

 2.- IMPLICACIÓNS FUTURAS (Custes e resposabilidades): Calquera proceso de tramitación ambiental ten unos custes e implicacións presentes (execución e tramitación) pero con frecuencia esquecemos as responsabilidades futuras. En CUARTAZONA comprometemonos contigo, estudamos o teu caso e informamoste sobre cales son estas resposabilidades e incluso che facemos una estimación dos custes que puideran acarrearche.

 3.- ASISTENCIA COMPLETA en todo el procedimento: Sempre nos terás ao teu lado. Non queremos darche un estudo ou informe para que ti o tramites e esquecernos, NON. Estaremos contigo e asistiremoste en todos os pasos da tramitación. Ata o fin!  

Más